• Lærernettverk som basis for endringsarbeid 

      Ballangrud, Brit Bolken (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2004-01)
      Våren 2000 arbeidet Høgskolen i Buskerud (HIBU) og Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune (BFK) med å formalisere et samarbeid til gjensidig nytte. Samarbeidet ble formalisert gjennom en avtale 05.04.00. I denne ...