• Objektorientert analyse og design med UML 

   Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;72, Lecture; Working paper, 2013-05)
   Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Objektorientert analyse og design". Dette arbeidsnotatet inneholder alle forelesningene i dette kurset, samt noe tilleggsstoff. Kurset bygger på et ...
  • Praktisk database-administrasjon med persistens av objektorienterte systemer : kompendium 

   Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;71, Working paper, 2012-11)
   Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Praktisk databaseadministrasjon". Kurset består av to hoveddeler: En del fokuserer på teori om store databaser i praksis og en annen del er praktisk med ...