• Nettverk som læringsarena 

      Ballangrud, Brit Bolken (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2003-06)
      Dette er tredje rapport i HIBUs arbeidsnotatserie om prosjektet: ”Differensiering og tilrettelegging av videregående opplæring” i Buskerud. Den første rapporten ”Nettverksarbeid – en læreplan i endringsarbeid” (Arbeidsnotat ...