• Anvendt statistikk 

   Reinertsen, Jon (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2008-12)
  • Grunnleggende statistikk 

   Reinertsen, Jon (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2006-02)
   Et poeng med dette lille heftet er å dekke behovet for repetisjon av noen viktige statistiske begrep fra grunnutdanningen. Spesielt gjelder det beskrivende statistikk, enkel regresjon og korrelasjon, estimering og ...