• Information systems and organizational analysis 

   Stafseth, Ådne; Braadland, Trond Reidar (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2004-01)
   The paper presents different approaches to the field of information systems (IS) research and organization theory. In the field of IS, much of what is written deals with practical frameworks for IS development and use, but ...
  • Kvalitetsreformen og studentaktivitet : en studie av studentenes studieaktivitet ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss 

   Ballangrud, Brit Bolken; Berge, Nina Bollum; Bore, Sigve; Vikhagen, Ståle; Braadland, Trond Reidar (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2005-01)
   Arbeidsnotatet behandler forskjellige vurderingsformer som brukes eller kan brukes ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss. Forfatterne representerer to av skolens bachelorprogrammer samt allmennlærerutdanning. I notatet ...