• Frihetsbegrepet innenfor samfunnsøkonomi og eksistensialisme 

      Blakstad, Leiv (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2004-12)
      I dette arbeidet gjør jeg et forsøk på en sammenlikning mellom bruken av begrepet ”frihet” i tradisjonell samfunnsøkonomi og innenfor eksistensialistisk filosofi. Det starter med en presisering av hvordan begrepet brukes ...