• Kvalitetsreformen og studentaktivitet : en studie av studentenes studieaktivitet ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss 

   Ballangrud, Brit Bolken; Berge, Nina Bollum; Bore, Sigve; Vikhagen, Ståle; Braadland, Trond Reidar (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2005-01)
   Arbeidsnotatet behandler forskjellige vurderingsformer som brukes eller kan brukes ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss. Forfatterne representerer to av skolens bachelorprogrammer samt allmennlærerutdanning. I notatet ...
  • Lærernettverk som basis for endringsarbeid 

   Ballangrud, Brit Bolken (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2004-01)
   Våren 2000 arbeidet Høgskolen i Buskerud (HIBU) og Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune (BFK) med å formalisere et samarbeid til gjensidig nytte. Samarbeidet ble formalisert gjennom en avtale 05.04.00. I denne ...
  • Nettverk som læringsarena 

   Ballangrud, Brit Bolken (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2003-06)
   Dette er tredje rapport i HIBUs arbeidsnotatserie om prosjektet: ”Differensiering og tilrettelegging av videregående opplæring” i Buskerud. Den første rapporten ”Nettverksarbeid – en læreplan i endringsarbeid” (Arbeidsnotat ...