Now showing items 16-22 of 22

  • Nettverk som læringsarena 

   Ballangrud, Brit Bolken (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2003-06)
   Dette er tredje rapport i HIBUs arbeidsnotatserie om prosjektet: ”Differensiering og tilrettelegging av videregående opplæring” i Buskerud. Den første rapporten ”Nettverksarbeid – en læreplan i endringsarbeid” (Arbeidsnotat ...
  • Objektorientert analyse og design med UML 

   Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;72, Lecture; Working paper, 2013-05)
   Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Objektorientert analyse og design". Dette arbeidsnotatet inneholder alle forelesningene i dette kurset, samt noe tilleggsstoff. Kurset bygger på et ...
  • Praktisk database-administrasjon med persistens av objektorienterte systemer : kompendium 

   Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;71, Working paper, 2012-11)
   Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Praktisk databaseadministrasjon". Kurset består av to hoveddeler: En del fokuserer på teori om store databaser i praksis og en annen del er praktisk med ...
  • Saksbehandling i skikkethetssaker i lærerutdanningen 

   Bratlie, Knut (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2007-01)
   Det er hensynet til dem studenten primært møter i sitt yrke som ligger bak skikkethetsreglene. For lærerutdanningen betyr det elvene. Det er bare de studenter som kan utgjøre en mulig fare for elevenes liv, fysiske og ...
  • Statistikk og SPSS for enkle undersøkelser 

   Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;73, Working paper, 2013-09-06)
   Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, gjøres det noen ganger en undersøkelse som avsluttende Bacheloroppgave. Den gir da 7,5 studiepoeng. Studentene har, enten parallelt eller på forhånd, hatt et relativt ...
  • Utvikling av emnet "Applikasjonsutvikling for Internett" : en analyse av endringer i faglig innhold i emnet 

   Syrrist, Gunnar (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2008-11)
   For å få et grep på hvilken funksjonalitet den aktuelle applikasjon omfatter, kan det være fordelaktig å ta en titt på vedlegget som beskriver applikasjonen før rapporten leses i sin helhet. Som jeg nevnte innledningsvis ...