• Hjertet i hjernen : det biologiske grunnlaget for kjenslene 

      Høystad, Ole Martin (HiT skrift, Research report, 2005)
      Denne artikkelen handlar om forholdet mellom kjenslene og hjernen, korleis vårt kjensleliv er bestemt og betinga av korleis hjernen biologisk er oppbygd og nevrofysiologisk er sett saman. Artikkelen er ei vidareføring av ...