• Kompetanse og kompetansebehov i norske golfklubber 

      Tangen, Jan Ove (HiT notat, Working paper, 2001)
      Norsk golf har så langt opplevd en stor og gledelig utvikling. Pr. dags dato har Norges Golfforbund ca 90 000 medlemmer og er med det blitt Norges 3. største særforbund. Prognosene antyder en enda større vekst. Hvis ...