• I velferdsstatens randsone : evaluering av Boteam, Porsgrunn 

      Haukelien, Heidi (HiT notat, Working paper, 2009-02-17)
      Boteam Porsgrunn ble etablert 01.06.05, og er et kommunalt tilbud til personer med rus/psykiatri-problematikk som bor i egen bolig. 8 beboere bor i leiligheter tilknyttet en baseleilighet i en bygård/hus der Boteam også ...