• Ledelse i undervisningssykehjem 

      Aase, Elisabeth (HiT notat, Working paper, 2003)
      Studien hadde til hensikt å belyse sider ved ledelse i dette undervisningssykehjemmet, som ansattes syn på lederkompetansen der og hvilke mål, lederoppgaver og lederrolle ledergruppen profilerte som undervisningssykehjem. ...