• Frivillig innsats. Mål og mening 

   Festervoll, Åse Vigdis; Straand, Sigrid (Research report, 2003-07-07)
   NORSK SAMMENDRAG: Dette forprosjektet er gjennomført på oppdrag fra Frivillighetens samarbeidsorgan – FRISAM, som ønsket å få utredet behovet for formell kompetansegivende utdanning for frivillig sektor på høgskolenivå. ...
  • Mellom utøver og publikum 

   Festervoll, Åse Vigdis; Straand, Sigrid (Research report, 2003-06-30)
   NORSK SAMMENDRAG: Foreliggende rapport er skrevet på oppdrag fra Europas Blues Senter (EBS) på Notodden. EBS ønsket en systematisk gjennomgang og kartlegging av tilbud og behov knyttet til formell utdanning innenfor: ...