• Nytt liv for dei raude låvane midt i Telemark : eit inspirasjonshefte 

      Svardal, Solveig (TF-notat 13/2009, Working paper, 2009-05-01)
      Skal det over tid vere mogleg å ta vare på bygningar som mister sin opphavelege funksjon og blir ståande tomme må vi finne ny aktivitet som generer inntekter som minimum kan dekke vedlikehaldskostnadene. I dette notatet ...