• Arena fritidsbåt : foresight 

   Kobro, Lars Ueland (Rapport 267, Research report, 2010-03-01)
   Rapporten refererer hovedtrekkene i et prosessuelt oppbygget prosjekt hvor oppspill og innspill fra deltakerne i prosessen har brakt fram fire ulike framtidsbilder av norsk fritidsbåtbransje: New Wave, Blue Motion, Small ...
  • Attraktivitetsbarometeret. Hvordan måle regional bostedsattraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Research report, 2010-06-30)
   l dette notatet dokumenterer vi metoder og viser resultater fra forskningen som Telemarksforsking de siste årene har gjort på variasjoner i stedlig attraktivitet mellom kommuner og regioner i Norge. Den viktigste indikatoren ...
  • Duett eller duell? Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Haukeland, Per Ingvar; Jervan, Bård (Research report, 2013-08-27)
   Rapporten går i første del gjennom de to fagfeltene; programteori for attraktive lokalsamfunn og helhetlig reisemålsutvikling hver for seg. Den ser deretter på samspillflatene mellom de to, hvor det refereres til funn fra ...
  • Evaluering. Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal 2006-2010 

   Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (Rapport 276, Research report, 2010)
   Rapporten går systematisk gjennom de strategiene og tiltakene som reislivsprogrammet for Møre og Romsdal satte seg fore å gjennomføre fra 2006-2010. Rapporten viser hvilke bevegelser som har vært i trafikkutvikling og ...
  • Kompetansenettverket for småskala matproduksjon : evaluering av nettverkets virksomhet 2002-2004 

   Bolkesjø, Torjus (Rapport 227, Research report, 2004)
   Kompetansenettverket for småskala matproduksjon inngår som en del av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon (VSP-mat) og finansieres av Innovasjon Norge. Telemarksforsking-Bø har fått i oppdrag å gjennomføre en avgrenset ...
  • Kragerøkystens framtid : rapport fra et foresightprosjekt i Kragerø kommune 

   Kobro, Lars Ueland; Haukeland, Per Ingvar (Rapport 268, Research report, 2010-04-19)
   Et bredt utvalg av personer fra politisk ledelse, administrasjon og det sivile samfunn i Kragerø har utviklet fire ulike framtidsbilder av Kragerøsamfunnet. Rapporten oppsummerer arbeidet. Kragerøs kommune forvalter et ...
  • Omstillingsbehov i kommunene i Troms 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Research report, 2015-03-15)
   Rapporten viser at mange kommuner i Troms har betydelige næringsmessige og demografiske omstillingsutfordringer. De seks kommunene som "scorer" høyest på indeks for omstillingsbehov er Kvænangen, Torsken, Dyrøy, Skjervøy, ...
  • Suksessrike distriktskommuner. En studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Hatling, Morten (Research report, 2012-04-30)
   Formålet med denne studien har vært å undersøke hva som gjør at noen kommuner lykkes bedre enn andre når det gjelder næringsutvikling og bosetting. Svarene er sammensatte og handler naturligvis om lokale forhold ??og til ...