• Anvendelse av programteori for attraktivitet. Milepelsnotat 3 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-04-18)
   Dette notatet omhandler mulige anvendelser av den nye programteorien for attraktivitet. Programteorien kan danne grunnlag for resultat- og effektstudier av prosjekter og tiltak, både på lokalt nivå og for det distriktspolitiske ...
  • Attraktivitetsbarometeret 2011 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-01-25)
   Attraktivitetsbarometeret er en metode for å måle hvilke geografiske områder som er attraktive som bosteder. Sammenhengen mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst er utgangspunktet for attraktivitetsbarometeret, og ...
  • Attraktivitetsbarometeret. Hvordan måle regional bostedsattraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Research report, 2010-06-30)
   l dette notatet dokumenterer vi metoder og viser resultater fra forskningen som Telemarksforsking de siste årene har gjort på variasjoner i stedlig attraktivitet mellom kommuner og regioner i Norge. Den viktigste indikatoren ...
  • Er tettsteder mer attraktive? 

   Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (Working paper, 2010-11-22)
   I dette notatet har vi undersøkt om kommuner med sterke tettsteder er mer attraktive for bosetting. Vi har definert attraktivitet som et områdes evne til å trekke til seg innflytting, gitt utviklingen i områdets arbeidsmarked. ...
  • Evaluering. Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal 2006-2010 

   Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (Rapport 276, Research report, 2010)
   Rapporten går systematisk gjennom de strategiene og tiltakene som reislivsprogrammet for Møre og Romsdal satte seg fore å gjennomføre fra 2006-2010. Rapporten viser hvilke bevegelser som har vært i trafikkutvikling og ...
  • Forslag til ny programteori for attraktivitet. Milepelsnotat 2 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-04-21)
   I dette notatet er det utformet et forslag til ny programteori for attraktivitet. Forslaget er i stor grad basert på den forståelse av attraktivitetsbegrepet som framkommer i norsk regionalutvikling, men satt inn i et ...
  • Næringsanalyse for Bamble : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Arbeidsrapport 35/2008, Working paper, 2008-11-25)
   Bamble har stabil befolkning, med god fødsels-balanse, men litt under middels innvandring og flyttebalanse til andre kommuner. En svak utvikling av antall arbeidsplasser i kommunen har nok virket negativt inn på ...
  • Næringsanalyse for Gjøvikregionen : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 1/2009, Working paper, 2009-01-15)
   Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren for regional utvikling. Gjøvikregionen har en befolkningsnedgang som plasserer regionen som nummer 49 av 83 regioner. Det er litt under middels av regionene i landet. ...
  • Næringsmonitor for Bamble 2010 

   Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (Working paper, 2010)
   Hva er bedrifter i Bamble opptatt av? 62 bedrifter i Bamble har svart på en undersøkelse om holdning til sine lokale omgivelser og lokaliserings betingelser. Det ble stilt er rekke spørsmål om betydningen av og tilfredsheten ...
  • Næringsmonitor for Drammensregionen 

   Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (TF-notat 14/2010, Working paper, 2010)
   Notatet oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse om hvordan næringslivet i Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Sande og Svelvik kommune vurderer ulike forhold i lokalmiljøet, hva de synes er ...
  • Næringsmonitor for Porsgrunn 2010 

   Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2010)
   Notatet oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse om hvordan næringslivet i Porsgrunn kommune vurderer ulike forhold i lokalmiljøet, hva de synes er viktig for utvikling av virksomhetene, og i hvilken grad de er ...
  • Næringsmonitor for Øst-Telemark 

   Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-11-16)
   Dette notatet oppsummerer svarene fra en e-postbasert spørreundersøkelse der 189 bedrifter i Notodden, Hjartdal og Tinn har svart på ulike spørsmål om deres holdning til sine lokale omgivelser og lokaliseringsbetingelser. ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Akershus 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 26/2010, Working paper, 2010-12-20)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Akershus. Først beskrives utviklingstrekk i Akershus med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Årdal 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 45/2010, Working paper, 2010-12-20)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Årdal. Først beskrives utviklingstrekk i Årdal med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Buskerud 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 29/2010, Working paper, 2010-12-20)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Buskerud. Først beskrives utviklingstrekk i Buskerud med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Drangedal 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 52/2010, Working paper, 2010-12-13)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Drangedal. Først beskrives utviklingstrekk i Drangedal med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Eid 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 46/2010, Working paper, 2010-12-20)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Eid. Først beskrives utviklingstrekk i Eid med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, som ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Follo 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 37/2010, Working paper, 2010-12-13)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Follo. Først beskrives utviklingstrekk i Follo med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Giske 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2010-12-20)
   Denne rapporten er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Giske. Første del tar for seg de generelle utviklingstrekkene med hensyn til befolkning, arbeidsplasser og næringsliv. Deretter har vi analysert Giskes ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Grenland 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 42/2010, Working paper, 2010-12-13)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Grenland. Først beskrives utviklingstrekk i Grenland med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom ...