• Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2005 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 8/2006, Working paper, 2006)
   I denne rapporten evalueres arbeidet i de regionale etableringskontorene i Telemark. Kontorene evalueres med hensyn til kundetilfredshet, antall nyetableringer, og i hvilken grad eablererne mener at kontorene har bidratt. ...
  • Næringsanalyse for Akershus 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 8/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Akershus, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, ...
  • Næringsanalyse for BTV : Buskerud, Telemark, Vestfold 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 24/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Buskerud, Telemark og Vestfold, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, ...
  • Næringsanalyse for Innherred 2005 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 19/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø i perioden august - september 2005, og er en oppdatering av en tidligere næringsanalyse. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2004, foretaksregisteret ...
  • Næringsanalyse for Innherred 2006 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 25/2006, Working paper, 2006)
   Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø, og er en oppdatering av tidligere næringsanalyser. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2005, foretaksregisteret og diverse statistikk fra SSB. ...
  • Næringsanalyse for Innlandet : Hedmark og Oppland 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 25/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Oppland og Hedmark, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, ...
  • Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 27/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Nord-Trøndelag, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, ...
  • Næringsanalyse for Setesdal 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 14/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø i perioden august - september 2005. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2004, foretaksregisteret og diverse statistikk fra SSB. Analysen er ment å ...
  • Næringsanalyse for Sogn og Fjordane 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 27/2006, Working paper, 2006)
   I denne næringsanalyser er utviklingen med hensyn til befolkning, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, bedriftenes bruk av SkatteFUNN til finansiering av FoU analysert på ulike ...
  • Næringsanalyse for Østfold 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 26/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Østfold, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, ...
  • Næringsanalyse HALD : Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 12/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø i perioden juni - juli 2005. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2003, foretaksregisteret, og diverse statistikk fra SSB. Analysen er ment å være ...
  • Næringsanalyse Hol 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 16/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten er en analyse av utviklingen i Hol med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i Hol er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg er utviklingen i Hol sammenliknet ...
  • Næringsanalyse Innherred 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 19/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø i perioden mars - april 2005. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1997-2003, foretaksregisteret, og diverse statistikk fra SSB. Analysen er ment å være ...
  • Næringsanalyse Larvik 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 4/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Larvik, og sammenliknes med utviklingen i et sett referansekommuner. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, vekst, ...
  • Næringsanalyse Setesdal 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 13/2007, Working paper, 2007)
   Setesdal har hatt fallende folketall de siste årene. Dette skyldes først og fremst utflytting fra Setesdal til andre regioner. Antall arbeidsplasser i Setesdal har hatt en svakere økning enn ellers i landet, men utflyttingen ...
  • Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 35/2007, Working paper, 2007)