• En etablert etableringstjeneste. Utredning av etablerertjenesten i Buskerud 

      Kobro, Lars Ueland; Leikvoll, Gunn Kristin (Working paper, 2014-09-10)
      Notatet gjennomgår den kommunale etablerertjenesten i Buskerud og setter denne inn i sammenheng av forskningslitteratur, studier av andre fylker og lands etablerertjeneste, og brukererfaringer i Buskerud. Studien viser at ...