• Ungdommens kulturvaner i Grenland 

      Kobro, Lars Ueland; Kleppe, Bård; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 4/2010, Working paper, 2010-02-08)
      Notatet gjengir resultater fra en undersøkelse av kulturatferd blant ungdom i Grenland. 386 elever fra 10. klasse i ungdomsskolen og 2. og 3. trinn i videregående opplæring er intervjuet. Resultatene viser at Grenlandsungdommene ...