Now showing items 65-84 of 313

  • Næringsanalyse Follo 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 28/2006, Working paper, 2006)
   Follo er en region som har hatt sterk befolkningsvekst i de siste tiårene. Det er både høy innflytting, og fødselsoverskudd pga en relativt ung befolkning. Dette skaper gode forutsetninger for næringslivet. Follo har ...
  • Næringsanalyse for Akershus 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 8/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Akershus, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, ...
  • Næringsanalyse for Akershus 

   Vareide, Knut; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 18/2006, Working paper, 2006)
   I denne næringsanalysen er utviklingen med hensyn til befolkning, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, bedriftenes bruk av SkatteFUNN til finansiering av FoU analysert på ulike ...
  • Næringsanalyse for Akershus 2009 : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (TF-notat 43/2009, Working paper, 2009-11-12)
   Akershus er nummer tre av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst de tre siste årene. Akershus har den høyeste innflyttingen innenlands, og det tredje høyeste fødselsoverskuddet. Akershus har også forholdsvis høy ...
  • Næringsanalyse for Akershus : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 40/2008, Working paper, 2008)
  • Næringsanalyse for Årdal 

   Vareide, Knut (TF-notat 37/2009, Working paper, 2009-10-20)
   Årdal har hatt befolkningsvekst de siste tre årene, som rangerer kommunen som nummer 191 av 430 kommuner. Årdal er på vei opp på dette viktige målet, i fjorårets analyse var Årdal rangert som nummer 270. Årdal har et ...
  • Næringsanalyse for Bamble : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Arbeidsrapport 35/2008, Working paper, 2008-11-25)
   Bamble har stabil befolkning, med god fødsels-balanse, men litt under middels innvandring og flyttebalanse til andre kommuner. En svak utvikling av antall arbeidsplasser i kommunen har nok virket negativt inn på ...
  • Næringsanalyse for BTV : Buskerud, Telemark, Vestfold 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 24/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Buskerud, Telemark og Vestfold, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, ...
  • Næringsanalyse for BTV : Buskerud, Telemark, Vestfold 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 19/2006, Working paper, 2006)
   I denne næringsanalyser er utviklingen med hensyn til befolkning, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, bedriftenes bruk av SkatteFUNN til finansiering av FoU analysert på ulike ...
  • Næringsanalyse for Buskerud 2009 : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (TF-notat 45/2009, Working paper, 2009-11-12)
   Buskerud er nummer fem av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst. Buskerud har så vidt over middels fødselsoverskudd og under middels innvandring. Den høye befolkningsveksten kommer av at det er stor netto innflytting ...
  • Næringsanalyse for Buskerud : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (TF-notat 26/2008, Working paper, 2008-12-05)
   Buskerud har sjette høyest befolkningsvekst de siste tre årene av de 19 fylkene i landet. Dette til tross for at fødselsbalansen er under middels av fylkene. Innvandringen er heller ikke høy. Det er innflytting fra andre ...
  • Næringsanalyse for Drammensregionen : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (TF-notat 11/2009, Working paper, 2009-02-15)
   Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren for regional utvikling. Drammensregionen har en befolkningsvekst som plasserer regionen som nummer ni av 83 regioner. Drammensregionen har bare litt over middels ...
  • Næringsanalyse for Drangedal : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (TF-notat 52/2009, Working paper, 2009-12-05)
   Drangedal har hatt befolkningsnedgang de siste tre årene, men har vokst litt det siste året. Drangedal har et stort fødselsunderskudd som trekker befolkningsveksten ned, men en høy innvandring som trekker opp. Drangedal ...
  • Næringsanalyse for Drangedal : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 26/2008, Working paper, 2008-12-10)
   Drangedal har en liten nedgang i befolkningen de siste tre årene. Utviklingen i befolkningen plasserer Drangedal litt under middels av kommunene i landet. Drangedal har fødselsunderskudd som trekker kraftig ned. Nivået på ...
  • Næringsanalyse for E39-regionen :kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane 

   Vareide, Knut (TF-notat 34/2009, Working paper, 2009-08-18)
   I rapporten er utviklingen i E39-regionen beskrevet og analysert med hensyn til bosetting, arbeidsplasser, næringsutvikling og attraktivitet. Regionen består av åtte kommuner som er definert fra oppdragsgiver. Det er ...
  • Næringsanalyse for Follo : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (TF-notat 59/2009, Working paper, 2009-12-09)
   Follo har hatt en befolkningsvekst de siste tre årene, som rangerer regionen som nummer ni av 83 regioner. Follo har under middels innvandring, men et høyt fødselsoverskudd. Det er høy netto innflytting til Follo fra andre ...
  • Næringsanalyse for Giske 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 27/2007, Working paper, 2007)
   Giske har hatt en positiv utvikling i folketallet de siste årene. Dette skyldes først og fremst et positivt fødselsoverskudd. Det har vært netto utflytting fra Giske til andre deler av landet de siste årene, men utflyttingen ...
  • Næringsanalyse for Giske : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (TF-notat 58/2009, Working paper, 2009-12-14)
   Giske har hatt sterk befolkningsvekst de siste tre årene. Kommunen er rangert som nummer 82 av 430 kommuner når det gjelder befolkningsvekst i denne perioden. Giske har et stort fødselsoverskudd og over middels innvandring ...
  • Næringsanalyse for Gjøvikregionen : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 1/2009, Working paper, 2009-01-15)
   Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren for regional utvikling. Gjøvikregionen har en befolkningsnedgang som plasserer regionen som nummer 49 av 83 regioner. Det er litt under middels av regionene i landet. ...
  • Næringsanalyse for Glåmdal : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 18/2008, Working paper, 2008-11-24)
   Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren. Glåmdal har en befolkningsnedgang de siste tre årene, som plasserer regionen som nummer 55 av 83 regioner. Det er spesielt fødselsbalansen som trekker ned. Glåmdal ...