Now showing items 308-313 of 313

  • Ta Seljord i bruk. Forstudierapport 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut (Working paper, 2012-05-30)
   Forstudierapporten gir et kunnskapsgrunnlag og en vurdering for videre prosjektutvikling av Seljord som besøkskommune. Rapporten legger vekt på statistisk informasjon om befolknings- og sysselsettingsutvikling, kombinert ...
  • Ungdommens kulturvaner i Grenland 

   Kobro, Lars Ueland; Kleppe, Bård; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 4/2010, Working paper, 2010-02-08)
   Notatet gjengir resultater fra en undersøkelse av kulturatferd blant ungdom i Grenland. 386 elever fra 10. klasse i ungdomsskolen og 2. og 3. trinn i videregående opplæring er intervjuet. Resultatene viser at Grenlandsungdommene ...
  • Utfordringer og strategier i Midt-Telemark : vurdering av strategier og tiltak i MTNU 

   Vareide, Knut (TF-notat 22/2008, Working paper, 2008-12-04)
  • Vansbro. Befolknings- og næringsutvikling, attraktivitet og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-12-08)
   Folketallet i Vansbro kommune har sunket de siste årene. På slutten av 2013 var det 6 730 innbyggere i Vansbro. Det er en nedgang på 6,8 prosent fra 2001. Sveriges befolkning har vokst mye i samme periode. Det er fødselsbalansen ...
  • Vestvågøy. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-03-14)
   Vestvågøy fikk vekst i antall arbeidsplasser i 2012. Veksten skjedde i næringslivet, og veksten i antall arbeidsplasser i Vestvågøy var sterkere enn veksten i næringslivet på landsbasis. Vestvågøy har hatt en sterk vekst ...
  • Østre Agder. Samfunnsanalyse 

   Nygaard, Marit Owren; Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2014-02-14)