Now showing items 53-72 of 313

  • Måling av attraktivitet. Analyse av attraktivitet i norske regioner og kommuner 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-07-10)
   I dette notatet har vi gjort rede for metoder for måling av attraktivitet i norske kommuner og regioner. Telemarksforsking utarbeidet en ny programteori for attraktivitet for KRD (KMD siden høsten 2013) i begynnelsen av ...
  • Måling av omstillingsbehov i kommunene i Finnmark 

   Vareide, Knut (Working paper, 2012-06-15)
   Omstillingsbehov er knyttet til enten svak næringsutvikling og arbeidsplassutvikling eller sterk nedgang i befolkning. Dette kaller vi næringsmessig og demografisk omstillingsbehov. Vi har definert et sett med enkle eller ...
  • Midt-Telemark 2020 : et internasjonalt senter for forsking og utdanning? : et scenarieprosjekt 

   Haukeland, Per Ingvar; Rønning, Egil (Arbeidsrapport 10/2007, Working paper, 2007)
   Prosjektet Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt kompetansesenter for forsking og utdanning? er initiert av Midt-Telemark Rådet og Midt-Telemark Næringsutvikling som en visjon for kompetansemiljøet i Midt-Telemark, ...
  • Mølla - minner & muligheter : rapport fra to framtidsverksteder 

   Kobro, Lars Ueland (TF-notat 29/2009, Working paper, 2009-06-12)
   Verdiskapningsprogrammet for Hammerdalen er ett av 11 pilotprosjektet under Riksantikvarens Verdiskapningsprogram for kulturminner. Formålet med Hammerdalsprosjektet er å bidra til at områdets unike kulturarv blir tatt ...
  • Nyetableringer i Telemark 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 9/2008, Working paper, 2008)
   I denne rapporten har vi analysert nyetableringene i Telemark, for å vurdere etablerings­aktiviteten i fylket. Antall nyetableringer er spesielt vurdert i forhold til etablerings­frekvensen – dvs antall nyetableringer i ...
  • Nyetableringer i Telemark 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 17/2007, Working paper, 2007)
   I denne rapporten har vi analysert nyetableringene i Telemark, for å vurdere etableringsaktiviteten i fylket. Antall nyetableringer er spesielt vurdert i forhold til etableringsfrekvensen - dvs antall nyetableringer i ...
  • Nærings-NM 2005 : topp og bunn i regional næringsutvikling 

   Vareide, Knut (Working paper, 2005)
   I denne rapporten er næringslivet i 81 politiske regioner i Norge vurdert etter fire kriterier: Nyetableringer, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. En samleindeks basert på disse kriteriene rangerer den samlede ...
  • Nærings-NM 2006 : topp og bunn i regional næringsutvikling 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 22/2006, Working paper, 2006)
   I Nærings-NM 2006 analyseres næringslivet i de 83 politiske regionene i Norge, med hensyn til lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse. Disse indikatorene inngår i næringslivsindeksen, som gir et samlet ...
  • Næringsanalyse Akershus 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 20/2007, Working paper, 2007)
   I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Akershus, og fylkets kommuner og regioner. Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og ...
  • Næringsanalyse Buskerud 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 19/2007, Working paper, 2007)
   I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Buskerud, og fylkets kommuner og regioner. Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og ...
  • Næringsanalyse Drammensregionen 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 4/2008, Working paper, 2008)
   Drammensregionen har hatt kontinuerlig vekst i folketallet i de siste 50 årene. Regionen har stor netto innflytting fra andre regioner i landet, og befolkningsveksten er høyere enn andre sammenliknbare sentrale regioner ...
  • Næringsanalyse Drangedal 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 9/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten er en analyse av utviklingen i Drangedal med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i Drangedal er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg er utviklingen i ...
  • Næringsanalyse Follo 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 28/2006, Working paper, 2006)
   Follo er en region som har hatt sterk befolkningsvekst i de siste tiårene. Det er både høy innflytting, og fødselsoverskudd pga en relativt ung befolkning. Dette skaper gode forutsetninger for næringslivet. Follo har ...
  • Næringsanalyse for Akershus 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 8/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Akershus, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, ...
  • Næringsanalyse for Akershus 

   Vareide, Knut; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 18/2006, Working paper, 2006)
   I denne næringsanalysen er utviklingen med hensyn til befolkning, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, bedriftenes bruk av SkatteFUNN til finansiering av FoU analysert på ulike ...
  • Næringsanalyse for Akershus 2009 : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (TF-notat 43/2009, Working paper, 2009-11-12)
   Akershus er nummer tre av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst de tre siste årene. Akershus har den høyeste innflyttingen innenlands, og det tredje høyeste fødselsoverskuddet. Akershus har også forholdsvis høy ...
  • Næringsanalyse for Akershus : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 40/2008, Working paper, 2008)
  • Næringsanalyse for Årdal 

   Vareide, Knut (TF-notat 37/2009, Working paper, 2009-10-20)
   Årdal har hatt befolkningsvekst de siste tre årene, som rangerer kommunen som nummer 191 av 430 kommuner. Årdal er på vei opp på dette viktige målet, i fjorårets analyse var Årdal rangert som nummer 270. Årdal har et ...
  • Næringsanalyse for Bamble : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Arbeidsrapport 35/2008, Working paper, 2008-11-25)
   Bamble har stabil befolkning, med god fødsels-balanse, men litt under middels innvandring og flyttebalanse til andre kommuner. En svak utvikling av antall arbeidsplasser i kommunen har nok virket negativt inn på ...
  • Næringsanalyse for BTV : Buskerud, Telemark, Vestfold 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 24/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Buskerud, Telemark og Vestfold, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, ...