Now showing items 1-20 of 313

  • Næringsanalyse Trondheim 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 27/2004, Working paper, 2004)
   Denne rapporten er en analyse av næringsutviklingen i Trondheim, med hensyn til lønnsomhet, vekst og nyetableringer. Næringsutviklingen i Trondheim er sammenliknet med landsgjennomsnitt, og med tilsvarende utvikling i Oslo, ...
  • Kompetansenettverket for småskala matproduksjon : evaluering av nettverkets virksomhet 2002-2004 

   Bolkesjø, Torjus (Rapport 227, Research report, 2004)
   Kompetansenettverket for småskala matproduksjon inngår som en del av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon (VSP-mat) og finansieres av Innovasjon Norge. Telemarksforsking-Bø har fått i oppdrag å gjennomføre en avgrenset ...
  • Næringsanalyse for BTV : Buskerud, Telemark, Vestfold 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 24/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Buskerud, Telemark og Vestfold, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, ...
  • Næringsanalyse for Akershus 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 8/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Akershus, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, ...
  • Nærings-NM 2005 : topp og bunn i regional næringsutvikling 

   Vareide, Knut (Working paper, 2005)
   I denne rapporten er næringslivet i 81 politiske regioner i Norge vurdert etter fire kriterier: Nyetableringer, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. En samleindeks basert på disse kriteriene rangerer den samlede ...
  • Næringsanalyse HALD : Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 12/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø i perioden juni - juli 2005. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2003, foretaksregisteret, og diverse statistikk fra SSB. Analysen er ment å være ...
  • Næringsanalyse Nord-Trøndelag 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 7/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. Tilsvarende rapporter er utarbeidet for seks av fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet: Akershus, ?stfold, Hedmark, Telemark, Oppland og Buskerud. ...
  • Næringsanalyse Larvik 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 4/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Larvik, og sammenliknes med utviklingen i et sett referansekommuner. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, vekst, ...
  • Næringsanalyse for Innherred 2005 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 19/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø i perioden august - september 2005, og er en oppdatering av en tidligere næringsanalyse. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2004, foretaksregisteret ...
  • Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 27/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Nord-Trøndelag, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, ...
  • Næringsanalyse Hol 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 16/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten er en analyse av utviklingen i Hol med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i Hol er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg er utviklingen i Hol sammenliknet ...
  • Næringsanalyse for Innlandet : Hedmark og Oppland 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 25/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Oppland og Hedmark, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, ...
  • Næringsanalyse for Østfold 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 26/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Østfold, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, ...
  • Fakta om folk og næringsliv i Grenland 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 20/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Grenland og kommunene i Grenland, og sammenliknes med utviklingen i andre regioner. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, ...
  • Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 11/2005, Working paper, 2005)
  • Næringsanalyse for Setesdal 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 14/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø i perioden august - september 2005. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2004, foretaksregisteret og diverse statistikk fra SSB. Analysen er ment å ...
  • Kommersialisering av forskning : resultater av FORNY-programmet 1995-2003 

   Bolkesjø, Torjus; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 5/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten beskriver utviklingen i ulike former for resultater i bedrifter og lisensavtaler som har blitt kommersialisert gjennom FORNY-programmet fra 1995 til 2003. Beskrivelsen bygger dels på regnskapsregisterdata, ...
  • Globalisering og industri Grenland 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 15/2005, Working paper, 2005)
   Industrien i Grenland har hatt en sterk nedgang i sysselsettingen de siste seks årene. Den største nedgangen er i avdelinger i de store industrikonsernene. Mesteparten av nedgangen i sysselsettingen skyldes at industrien ...
  • Næringsanalyse Innherred 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 19/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø i perioden mars - april 2005. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1997-2003, foretaksregisteret, og diverse statistikk fra SSB. Analysen er ment å være ...
  • Næringsanalyse Skedsmo 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 2/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten er en analyse av utviklingen i Skedsmo med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i Skedsmo er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg er utviklingen i Skedsmo ...