Now showing items 1-20 of 107

  • Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e) 

   Løkka, Nanna (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen ser jeg nærmere på hvordan vikingtiden formidles på norske museer. I Norge har vikingtiden tradisjonelt blitt forvaltet og formidlet av universitetsmuseene, men de siste 20 årene har disse fått selskap ...
  • In a position to tell. Evaluation of Sørfond - the Norwegian South Film Fund 

   Haugsevje, Åsne Dahl (Research report, 2015)
   Sørfond - the Norwegian South Film Fund - is a film fund whose goal is to strengthen film production in developing countries. This evaluation report shows that although Sørfond is still a young fund that so far has supported ...
  • Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2015-05-11)
   Hva er statusen for kulturlivet i Sandnes kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det områder innenfor kulturlivet hvor Sandnes har en jobb å gjøre, eller ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2015-02-16)
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2015-01-06)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • I posisjon til å fortelle. Evaluering av Sørfond 

   Haugsevje, Åsne Dahl (Research report, 2014-12-05)
   Sørfond er et filmfond som har som mål å styrke filmproduksjon i utviklingsland. Denne evalueringsrapporten viser at selv om Sørfond fortsatt er et ungt fond som foreløpig har støttet et lite antall filmproduksjoner, har ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2015-01-23)
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Larvik kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2015-01-12)
  • Kunstnerundersøkelsen 2013. Kunstnernes inntekter 

   Heian, Mari Torvik; Løyland, Knut; Kleppe, Bård (Research report, 2015-01-16)
   Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet og har hatt som formål å kartlegge norske kunstneres aktivitet arbeids- og inntektsforhold. Undersøkelsen er basert på en survey som ble sendt ut til ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-12-16)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-12-09)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland 

   Haugsevje, Åsne Dahl; Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-12-09)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-12-09)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-11-11)
   Hva er statusen for kulturlivet i Arendal kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det områder innenfor kulturlivet hvor Arendal har en jobb å gjøre, eller ...
  • Norsk kulturindeks 2014 

   Kleppe, Bård; Leikvoll, Gunn Kristin (Working paper, 2014-10-27)
   Hvert år tar Telemarksforsking tempen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Hvor bor det flest kunstnere, hvem har det mest omfattende kinotilbudet, hvor finner ...
  • Erfaring møter kreativitet. Porsgrunn kommunes arbeid med prosjektet Mentorer for kulturbedrifter 

   Haugsevje, Åsne Dahl; Stavrum, Heidi (Research report, 2014-08-25)
   Porsgrunn kommunes prosjekt Mentorer for kulturbedrifter er et tiltak som søker å møte noen av de samfunnsmessige utfordringene knyttet til kulturnæring og seniorpolitikk i Norge. Mentorordningen har vært i drift siden ...
  • Koreokrati. En evaluering av pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer 

   Hylland, Ole Marius; Røyseng, Sigrid (Research report, 2013)
  • Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering 

   Hylland, Ole Marius; Aastvedt, Ailin (Working paper, 2014-03-02)
   Dette notatet skisserer noen konkrete anbefalinger for organiseringen av Haugalandmuseene AS. Det følger opp en tidligere rapport om Haugalandmuseene Å gjete harer og bære staur (TF-rapport nr. 325). Dette notatet foreslår ...
  • Livsstilsmigrasjon. Et forprosjekt om livsstilsmigrasjon som ressurs og utfordring for distriktskommuner 

   Sørhaug, Christian; Vareide, Knut (Working paper, 2014-04-29)
   I dette forprosjektet har vi vært opptatt av å forske på livsstilstilflytting og effektene som blir skapt i fire kommuner. Nedslagsfeltet for studiet omhandler møtet mellom livsstilsmigrantene, kommunalt ansatte og lokale ...
  • Kulturpolitikkforskning i Norden. En kunnskapsoversikt 

   Henningsen, Erik; Stavrum, Heidi (Research report, 2014-03-07)
   På oppdrag fra Nordisk ministerråd har Telemarksforsking gjennomført en kartlegging over den nordiske kulturpolitikkforskningens status og framtidige behov. I kunnskapsoversikten redegjør vi for situasjonen på det ...