• KulturRikets Tilstand 2010 

   Mangset, Per; Skjeldal, Kjærsti (HiT skrift, Research report; Conference object, 2011-02-08)
   Vi publiserer her innleggene fra konferansen KulturRikets Tilstand 2010, som ble arrangert i Litteraturhuset, Oslo, onsdag 20. oktober 2010. KulturRikets Tilstand 2010 var den andre i en serie årlige konferanser, der ...
  • Kulturrikets tilstand 2012. Konferanserapport 

   Løkka, Nanna (Conference object; Working paper, 2012)
   Denne rapporten inneholder innlegg fra dagskonferansen Kulturrikets tilstand 2012 som ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo 31. oktober 2012. Konferansen var den fjerde i rekken av årlige kulturpolitikkonferanser der ...
  • Kulturrikets tilstand 2013. Konferanserapport 

   Winkelmann, Annette; Johansson, Marit (Conference object; Working paper, 2014)
   Konferanserapport for Kulturrikets tilstand 2013. Konferansen ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 30. oktober 2013.
  • Nordisk kultursamarbeid - forskning og kunnskapsbehov. Arbeidsseminar i regi av Nordisk ministerråd og Det norske kulturdepartementet, nov. 2012 

   Løkka, Nanna; Berge, Ola K. (Conference object; Research report, 2013-02-11)
   Rapporten er utformet på bakgrunn av et arbeidsseminar om nordisk kultursamarbeid - forskning og kunnskapsbehov, som ble arrangert i Oslo i november 2012 av Det norske kulturdepartement i samarbeid med Telemarksforsking. ...