• I posisjon til å fortelle. Evaluering av Sørfond 

      Haugsevje, Åsne Dahl (Research report, 2014-12-05)
      Sørfond er et filmfond som har som mål å styrke filmproduksjon i utviklingsland. Denne evalueringsrapporten viser at selv om Sørfond fortsatt er et ungt fond som foreløpig har støttet et lite antall filmproduksjoner, har ...