• Det lille i det store. Gjennomgang av organiseringen ved Telemark museum 

   Kleppe, Bård; Hylland, Ole Marius (Research report, 2011-11-15)
   Denne rapporten presenterer resultater av en gjennomgang og evaluering av organiseringen ved Telemark Museum. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Telemark Museum og tar utgangspunkt i den organiseringen av museet som ble ...
  • Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering 

   Hylland, Ole Marius; Aastvedt, Ailin (Working paper, 2014-03-02)
   Dette notatet skisserer noen konkrete anbefalinger for organiseringen av Haugalandmuseene AS. Det følger opp en tidligere rapport om Haugalandmuseene Å gjete harer og bære staur (TF-rapport nr. 325). Dette notatet foreslår ...
  • Kunstnere i byråkratisk jernbur? : kunstnerisk arbeid i utøvende kunstinstitusjoner 

   Kleppe, Bård; Mangset, Per; Røyseng, Sigrid (Rapport 262, Research report, 2010)
   Hvordan er arbeidslivet til utøvende kunstnere? Deres arbeidsdag, de fysiske og psykiske arbeidsbelastninger, deres forhold til kunstnerrollen og deres veier til en kunstnerkarriere. Hvordan organiseres de utøvende ...
  • Å gjete harer og bære staur. Organisering av Haugalandmuseene 

   Hylland, Ole Marius (Research report, 2013-10-01)
   Rapporten presenterer resultatet av en gjennomgang av Haugalandmuseenes organisering. Haugalandmuseene er et aksjeselskap og består av en sammenslutning av åtte museer i Nord-Rogaland. Gjennomgangen dreier seg om hvilke ...