• Deling av musikk og pengar 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn (TF-notat 1/2011, Working paper, 2011-01-31)
   Dette notatet går gjennom forsking, analysar, statistikk og ein del synsing rundt utviklinga i konsertmarknaden. Det ser også på nokre tendensar i platesalet som kan kasta lys over konsertmarknaden. Ulike oppfatningar er ...
  • Fem historier om Kulturskatten : effekten av oppdrag for Kulturskatten for fem kunstnarar og kunsten deira i Telemark 

   Berge, Ola K. (TF-notat 3/2010, Working paper, 2009-12-20)
   Forskingsnotatet ”Fem historier om Kulturskatten”, er resultatet av ei undersøking av kva tyding oppdrag for Kulturskatten har for kunstnarar og kunsten deira , basert på personlege djubdeintervju med fem Telemarkskunstnarar. ...
  • Kultur og næring i Grenland 

   Løyland, Knut; Sannes, Joar; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 11/2007, Working paper, 2007)
   Denne rapporten er tredelt. Første del er en kartlegging av kulturnæringenes økonomiske betydning i Grenlandsregionen. Vi avgrenser først kulturnæringene og benytter beskrivende statistikk hentet fra kjente datakilder til ...
  • Kulturutgifter i kommunene 

   Håkonsen, Lars; Løyland, Knut (Research report, 2012)
   I dette prosjektet presenterer vi statistikk fra Kostra som viser diverse utviklingstrekk for kommunenes utgifter samt brukerbetalinger/salgs- og billettinntekter m.v. innenfor kulturområdet. Vi etablerer også en økonometrisk ...
  • Norsk kulturindeks 2011 

   Kleppe, Bård (TF-notat 13/2011, Working paper, 2011-09-30)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2011-10-27)
   Ål kommune er en svært god kulturkommune. Kommunen har et godt kulturtilbud innenfor de fleste sjangere og har mange kulturarbeidere bosatt i kommunen. Det er god grunn til å tro at dette påvirker det lokale kulturlivet i ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2011-10-27)
   Bø kommune er en svært god kulturkommune. Kommunen har et godt kulturtilbud innenfor de fleste sjangere og har mange kunstnere og kulturarbeidere bosatt i kommunen. Det er god grunn til å tro at dette påvirker det lokale ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-10)
   Fjaler kommune har et godt, men likevel ujevnt kulturliv. Noen kategorier er de sterke på, andre er de svakere på. Det bor mange kunstnere i Fjaler, særlig innenfor billedkunst. Fire av disse kunstnerne mottok stipend fra ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-10)
   Kristiansand kommune er en svært god kulturkommune. Kommunen har et godt kulturtilbud innenfor de fleste sjangere og har mange kunstnere og kulturarbeidere bosatt i kommunen. Det er god grunn til å tro at dette påvirker ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-10)
   Namsos kommune er en god kulturkommune. Kommunen har et godt kulturtilbud på de fleste områder og har mange kunstnere og kulturarbeidere bosatt i kommunen. Det er god grunn til å tro at dette påvirker det lokale kulturlivet ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-02-27)
   Sandnes kommune rangerer relativt langt ned på Norsk kulturindeks sammenlignet med andre kommuner av samme størrelse. Mye av årsaken til dette kan tilskrives kommunens plassering rett utenfor en stor by med lange ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sarpsborg 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-10)
   Av de store kommunene i Norge med over 50.000 innbyggere, rangerer Sarpsborg nederst med en 243. plass. Kommunen scorer generelt lavt på de fleste indikatorene med unntak av kino, hvor de scorer over middels blant kommunene. ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-03)
   Tinn kommune har et godt, men likevel ujevnt kulturliv. Noen kategorier er de sterke på, andre er de svakere på. Det bor relativt få kunstnere i Tinn. Av organiserte kunstnere bosatt i kommunen finner vi først og fremst ...
  • Norsk kulturindeks 2012 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-09-20)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner basert på tall fra en rekke ulike registre. Resultatene for 2012 er nå klare. På toppen av Norsk kulturindeks i 2012 finner vi Røros. Røros framstår ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Buskerud 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2013-01-25)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2013-02-20)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-12-21)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Nesodden kommune 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-11-09)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2013-02-05)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sogn og Fjordane 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-11-15)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...