• Evaluering av FRAM kultur 2005-2010 

      Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Berge, Ola K. (Rapport 271, Research report, 2010)
      Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-K prosjekter gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005-2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til ...