• Musikk og kjønn : status i felt og forskning 

      Lorentzen, Anne H.; Stavrum, Heidi (TF-notat 5/2007, Working paper, 2007-04-20)
      Rapporten gir en oversikt over noen kjønnede tendenser i norsk musikkliv. I rapporten har forfatterne foretatt en kartlegging og systematisering av foreliggende forskning om musikk og kjønn, samt beskrevet den empiriske ...