• Kulturpolitikkforskning i Norden. En kunnskapsoversikt 

   Henningsen, Erik; Stavrum, Heidi (Research report, 2014-03-07)
   På oppdrag fra Nordisk ministerråd har Telemarksforsking gjennomført en kartlegging over den nordiske kulturpolitikkforskningens status og framtidige behov. I kunnskapsoversikten redegjør vi for situasjonen på det ...
  • Musikk og kjønn : status i felt og forskning 

   Lorentzen, Anne H.; Stavrum, Heidi (TF-notat 5/2007, Working paper, 2007-04-20)
   Rapporten gir en oversikt over noen kjønnede tendenser i norsk musikkliv. I rapporten har forfatterne foretatt en kartlegging og systematisering av foreliggende forskning om musikk og kjønn, samt beskrevet den empiriske ...