• En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? Om armlengdesprinsippet i norsk og internasjonal kulturpolitikk 

   Mangset, Per (Research report, 2013-04-15)
   Denne rapporten drøfter armlengdesprinsippet stilling i norsk og internasjonal kulturpolitikk: Kan og bør politiske myndigheter gripe inn og styre kunstområdene? Bør kulturinstitusjonene få operere helt fritt og uavhengig ...
  • Evaluering av Bokavtalen 

   Løyland, Knut; Hjelmbrekke, Sigbjørn; Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Ringstad, Vidar (Rapport 249, Research report, 2009)
   Telemarksforking har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet foretatt en evaluering av Bokavtalen. Bokavtalen ble innført i 2005 og avløste da Bransjeavtalen av 1998. Evalueringen gjør bruk av tilgjengelig bransjestatistikk ...
  • Exhibit / Inhibit. Gjennomgang av OCA Office for Contemporary Art Norway 

   Røyseng, Sigrid; Haugsevje, Åsne Dahl (Research report, 2013-09-05)
   Telemarksforsking har i samarbeid med Sigrid Røyseng, Handelshøyskolen BI, foretatt en gjennomgang av OCA - Office for Contemporary Art Norway på oppdrag fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Gjennomgangen viser ...
  • Kultur og næring i Grenland 

   Løyland, Knut; Sannes, Joar; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 11/2007, Working paper, 2007)
   Denne rapporten er tredelt. Første del er en kartlegging av kulturnæringenes økonomiske betydning i Grenlandsregionen. Vi avgrenser først kulturnæringene og benytter beskrivende statistikk hentet fra kjente datakilder til ...
  • Kulturpolitikkforskning i Norden. En kunnskapsoversikt 

   Henningsen, Erik; Stavrum, Heidi (Research report, 2014-03-07)
   På oppdrag fra Nordisk ministerråd har Telemarksforsking gjennomført en kartlegging over den nordiske kulturpolitikkforskningens status og framtidige behov. I kunnskapsoversikten redegjør vi for situasjonen på det ...
  • Kulturrikets tilstand 2012. Konferanserapport 

   Løkka, Nanna (Conference object; Working paper, 2012)
   Denne rapporten inneholder innlegg fra dagskonferansen Kulturrikets tilstand 2012 som ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo 31. oktober 2012. Konferansen var den fjerde i rekken av årlige kulturpolitikkonferanser der ...
  • Kulturrikets tilstand 2013. Konferanserapport 

   Winkelmann, Annette; Johansson, Marit (Conference object; Working paper, 2014)
   Konferanserapport for Kulturrikets tilstand 2013. Konferansen ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 30. oktober 2013.
  • Kunst og makt. En foreløpig kunnskapsoversikt 

   Mangset, Per (Research report, 2013-04-30)
   Denne rapporten er ledd i prosjektet «Kunst! Makt! Seleksjon og forhandling i norsk kunstliv», som Universitetet i Oslo, Høgskolen i Telemark og Telemarkforskning gjennomfører i fellesskap, med støtte fra Norges forskningsråd. ...
  • Nordisk kultursamarbeid - forskning og kunnskapsbehov. Arbeidsseminar i regi av Nordisk ministerråd og Det norske kulturdepartementet, nov. 2012 

   Løkka, Nanna; Berge, Ola K. (Conference object; Research report, 2013-02-11)
   Rapporten er utformet på bakgrunn av et arbeidsseminar om nordisk kultursamarbeid - forskning og kunnskapsbehov, som ble arrangert i Oslo i november 2012 av Det norske kulturdepartement i samarbeid med Telemarksforsking. ...