• Evaluering av Bokavtalen 

   Løyland, Knut; Hjelmbrekke, Sigbjørn; Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Ringstad, Vidar (Rapport 249, Research report, 2009)
   Telemarksforking har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet foretatt en evaluering av Bokavtalen. Bokavtalen ble innført i 2005 og avløste da Bransjeavtalen av 1998. Evalueringen gjør bruk av tilgjengelig bransjestatistikk ...
  • Kulturutgifter i kommunene 

   Håkonsen, Lars; Løyland, Knut (Research report, 2012)
   I dette prosjektet presenterer vi statistikk fra Kostra som viser diverse utviklingstrekk for kommunenes utgifter samt brukerbetalinger/salgs- og billettinntekter m.v. innenfor kulturområdet. Vi etablerer også en økonometrisk ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2011-10-27)
   Ål kommune er en svært god kulturkommune. Kommunen har et godt kulturtilbud innenfor de fleste sjangere og har mange kulturarbeidere bosatt i kommunen. Det er god grunn til å tro at dette påvirker det lokale kulturlivet i ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2011-10-27)
   Bø kommune er en svært god kulturkommune. Kommunen har et godt kulturtilbud innenfor de fleste sjangere og har mange kunstnere og kulturarbeidere bosatt i kommunen. Det er god grunn til å tro at dette påvirker det lokale ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-03)
   Tinn kommune har et godt, men likevel ujevnt kulturliv. Noen kategorier er de sterke på, andre er de svakere på. Det bor relativt få kunstnere i Tinn. Av organiserte kunstnere bosatt i kommunen finner vi først og fremst ...