• Musikk og kjønn : status i felt og forskning 

   Lorentzen, Anne H.; Stavrum, Heidi (TF-notat 5/2007, Working paper, 2007-04-20)
   Rapporten gir en oversikt over noen kjønnede tendenser i norsk musikkliv. I rapporten har forfatterne foretatt en kartlegging og systematisering av foreliggende forskning om musikk og kjønn, samt beskrevet den empiriske ...
  • Når hornet er lagt på hylla : fråfall av tenåringar frå musikkorps 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Berge, Ola K. (Rapport 275, Research report, 2010-09-01)
   Telemarksforsking har på oppdrag frå Norges Musikkorps Forbund sett nærare på fråfallet frå musikkorpsa i Noreg. Medan rekrutteringa er jamt god, opplever ein i aukande grad at musikantane fell frå etter kvart som dei blir ...