• Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer 

      Lie, Kjetil; Sunde, Øyvind; Thorstensen, Audun (Research report, 2011)
      Telemarksforsking - i samarbeid med BDO, har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) gjennomført en undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer. Formålet med kartleggingen/undersøkelsen var å få ...