• Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv 

   Berge, Ola K.; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-02-28)
   I dette notatet redegjør vi for en undersøkelse blant ut- og innflyttere fra Tinn i 2011. Undersøkelsen er bestilt av Tinn kommune og har som mål å skaffe kunnskap om hvorfor folk flytter fra og til Tinn, hva som kunne ha ...
  • Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Aastvedt, Ailin; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Storm, Hanna Nyborg (Rapport 282, Research report, 2011)
   Utgreiinga søkjer å avdekke føremoner og ulemper med kommunesamanslåingar eller auka interkommunalt samarbeid i Ryfylke.