• Okka by. Evaluering av arbeidet med flyktninger i Eigersund kommune 

      Høibo, Karoline Holmboe; Kleppe, Bård (Research report, 2012-01-27)
      Hvordan jobber Eigersund kommune i forhold til flyktninger, og hvordan lykkes de i dette arbeidet. Denne evalueringen forsøker å belyse dette samt å gi noen anbefalinger for det videre arbeidet. Utfordringene og gledene ...