• "Fædrelandske Ideer". Jacob Aalls nasjonsforståelse 1799-1814 

      Hyvik, Jens Johan (Book, 2003)
      Hvad har Norge været; hvad er det; hvad kan det blive?” Med disse spørsmålene innledet Jacob Aall boken Fædrelandske Ideer som ble utgitt i 1809. Spørsmålene varslet et høyt ambisjonsnivå, en vilje til å drøfte norske, ...