• Resipientundersøkelser ved Grønvollfoss, Notodden kommune 

      Klempe, Harald (Working paper, 1980)
      Notodden kommune har gitt Telemark distriktshøgskole som orosjekt å kartlegge resipientmulighetene på Grønvollfoss. Her er det 25 eksisterende boliger, og det er planlagt et boligfelt på 15 boliger. Løsavsetningen er ...