• Studentaktive Læringsformer for å Fremme Dyplæring i Høyspenningsteknikk 

      Fjeld, Elin; Tholin, Kristin Rydjord; Øhra, Mattias (Conference object, 2019)
      Denne studien baserer seg på perspektiver rundt dyplæring. Det søkes å vise hvordan mer tudentaktive læringsformer kan skape mere robuste læringspraksiser som igjen muliggjør dyplæring. Studien søker å vise at en slik ...