• Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode 

      Rorgemoen, Mari (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Artikkelen er skriven på bakgrunn av problematikk kring utvikling av ein forskingsbasert didaktikk for tekstilundervisninga på grunnstudiet ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark. Delar av forskingsprosjektet ...