• Fra talent til fagarbeider. Sluttrapport 2015 

      Hagen, Anette; Streitlien, Åse (Research report, 2015-10-21)
      Denne rapporten omhandler prosjektet Fra talent til fagarbeider hvor en har prøvd ut en alternativ organiseringsmodell i yrkesfagutdanning. Målene i prosjektet er følgende:  Etter 4 år i bedrift skal 10 elever som ellers ...