• Fra talent til fagarbeider. Sluttrapport 2015 

   Hagen, Anette; Streitlien, Åse (Research report, 2015-10-21)
   Denne rapporten omhandler prosjektet Fra talent til fagarbeider hvor en har prøvd ut en alternativ organiseringsmodell i yrkesfagutdanning. Målene i prosjektet er følgende:  Etter 4 år i bedrift skal 10 elever som ellers ...
  • Talenttank. Langreiste talenter - lokale muligheter. Sluttrapport 

   Streitlien, Åse (Research report, 2014-05-25)
   Denne rapporten omhandler prosjektet «Talenttank, langreiste talenter – lokale muligheter» som startet opp våren 2013 og ble avsluttet i mars 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom Notodden Voksenopplæring, NAV (veiledning), ...