• Barnehagens rom og materiell : jenter og gutters preferanser 

      Østrem, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      I denne artikkelen tematiserer jeg barns preferanser når det gjelder rom og materiell i barnehagen. Funnene jeg presenterer, bygger på en kvalitativ intervjustudie om hvordan barn opplever og vurderer rom og steder i ...