• Kunst og håndverk, et skolefag for fremtiden? 

      Aakre, Bjørn Magne; Kjosavik, Steinar (Journal article, 2001)
      Kunst og håndverk er blant de fagene elever i grunnskolen liker best. Elevene opplever at kunst og håndverk er lærerikt, interessant, nyttig og fremtidsrettet. Men elevene savner også viktige emner i faget, og overgangen ...