• Friluftsliv og helse : en kunnskapsoversikt 

      Bischoff, Annette; Marcussen, Jens Christian; Reiten, Tone (Research report, 2007)
      Denne kunnskaps- og litteraturoversikten er et prosjekt finansiert av strategiske midler fra Høgskolen i Telemark, og er ett av målene i et større strategisk prosjekt ved høgskolen. Bakgrunnen for det samlede prosjektet ...