• Baseskoleutbygging: ulike posisjoner og diskurser 

      Vinje, Erlend Ellefsen (Journal article, 2015)
      I Norge har det siden tusenårsskiftet pågått en reformprosess knyttet til utbyggingen av en ny type skoleanlegg, de såkalte baseskolene. Baseskoler med store åpne arealer, som ikke tar utgangspunkt i det tradisjonelle ...