Now showing items 10-29 of 92

  • Children’s sense-making through exploration: Grasping physical and virtual materialities 

   Søyland, Lovise (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   A child’s sense-making is grounded in his or her bodily interactions with the environment and tied to the body’s sensory experience. Digital technologies are being introduced into children’s learning environments and they ...
  • Choosing Content and Methods: Focus Group Interviews with Faculty Teachers in Norwegian Pre-Service Subject Teacher Education in Design, Art, and Crafts 

   Gulliksen, Marte Sørebø; Hjardemaal, Finn R. (Journal article; Peer reviewed, 2014-11-03)
   The study is aimed at generating knowledge on how faculty teachers reflect and justify their choice of subject content logic in teacher education, exemplified by a concurrent pre-service Subject Teacher Education in design, ...
  • Co-creation in professional craft practice 

   Groth, Camilla; Berg, Arild (Chapter, 2018)
   Design practice involves several disciplines, and when the manufacturing process demands special skills, designers outsource the work to craftspersons. Traditionally, craftspersons make a living by taking orders and ...
  • Conditions for experiential knowledge exchange in collaborative research across the sciences and creative practice 

   Groth, Camilla; Pevere, Margherita; Niinimäki, Kirsi; Kääriäinen, Pirjo (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Interdisciplinary research across the sciences and creative practice offers potential to explore new areas of knowledge previously hidden between disciplines. However, diverging epistemology and expectations make collaboration ...
  • Constructing a formbild - An inquiry into the dynamical and hierarchical aspects of the hermeneutical filters controlling the formbild construction in design education situations 

   Gulliksen, Marte Sørebø (Doctoral thesis; Peer reviewed, 2006-12-01)
   The aim of this study is to contribute new knowledge of how a formbild is constructed in an educational situation. This knowledge is needed for understanding more clearly the circumstances under which we are teaching ...
  • Craft sciences meet neuroscience 

   Groth, Camilla; Jousmäki, Veikko; Saarinen, Veli-Matti; Hari, Riitta (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Collaboration between disciplines is necessary when research questions cannot be answered within a single discipline. Joining of forces can produce results that neither discipline could provide alone. Here we exemplify ...
  • Dagboksmetod - att beskriva slöjdarbete med elevers och lärares egna ord 

   Johansson, Marléne (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I denna artikel ligger fokus på dagbokstexter för reflektion och lärande i skolans slöjdundervisning. Att dokumentera och skriva om sin dag och sina känslor har förekommit sedan människan började skriva. Dagböcker som ...
  • Design og håndverkog Tekstil på Island 

   Olafsson, Brynjar; Joelsdottir, Asdis (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Skolefagene Design og håndverk og Tekstil, har vært obligatoriske fag i grunnskolen på Island siden 1936. Fagene har bakgrunn i husflidstradisjoner og sløyd-ideologien som kom til Island på slutten av det 19 århundre. ...
  • Design, kunst og håndverk i Norge: fra barnehage til PhD 

   Carlsen, Kari; Randers-Pehrson, Anniken; Hermansen, Hilde (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Det norske utdanningsfeltet og faget formgiving, kunst og håndverk er betydelig endret siden forrige artikkelsamling om fagets stilling i de nordiske landene kom ut i 2008. I dag synes det å være en klar politisk vilje til ...
  • Det skapende rom - betydningen av det ikke-målbare 

   Toft, Solveig; Holte, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen rettes blikket mot selve opplevelsen i den skapende prosess, de ikke-målbare kvaliteter, spesielt i forhold til faget Kunst og håndverk. Artikkelens data består av tre ulike utøvergruppers arbeidsprosess ...
  • Digitale ferdigheiter som ferdigrett eller råvare? 

   Høibo, Ingrid Holmboe; Lerpold, Morten Henrik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   I det digitaliserte samfunnet i dag skjer ei betydeleg endring i læringa sine materielle føresetnader, frå konkrete og analoge læringsmiljø til digitale og virtuelle. Parallelt med den massive digitale satsinga i nordiske ...
  • Drawing with Metaphors. Mediating ideational content in drawing through metaphors 

   Ingebrethsen, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   It is not easy to express abstract concepts, such as time and society, in a drawing. The subject of this article is rooted in the educational issue of visually expressing themes represented by abstract concepts. However, ...
  • Editorial: Special issue on embodied making and learning 

   Groth, Camilla; Riis, Kirstine; Gulliksen, Marte Sørebø (Others, 2020)
   This special issue on embodied making and learning is dedicated to aspects of embodied cognition that goes on in the field of art, craft and design. The contributors to this issue were invited from the Embodied Making and ...
  • Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper 

   Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen bygger på et forskningsprosjekt forankret i en formingsfaglig undervisningskontekst i barnehagelærerutdanninga. Gjennom en A/r/tografisk tilnærming undersøkes dethva somskjer når det åpnesfor eksperimentelle, ...
  • Embodied Making, Creative Cognition and Memory 

   Gulliksen, Marte Sørebø (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This article revisits previous research on the maker’s experience when working with materials, and discusses this in light of new research on creative cognition and the neurobiological basis of making. It is one in a series ...
  • En drøfting av forholdet mellom humanistisk og samfunnsvitenskapelig tilnærming til kultur. Eksempler på likheter og forskjeller fra nyere forskning 

   Halvorsen, Else Marie (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Det å arbeide tverrvitenskapelig er ikke uvanlig når det gjelder forskning innenfor estetiske fagområder. I mitt tilfelle dreier det seg om kulturforskning som både har en humanistisk og en samfunnsvitenskapelig karakter. ...
  • Enigmatic epistemic things: The epistemic role of artworks in artistic research doctorates 

   Solberg, Anne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The aim of this article is to discuss epistemology, focusing on the epistemic role of artwork in research projects. Porcelaneous is the initial phase of a three-year artistic research project with an artistic component ...
  • Essensielle brikker 

   Thorsnes, Tollef; Veum, Aslaug; Gjernes, Liv Mildrid (Others, 2014)
   I dette prosjektet undersøker jeg blant annet gallerirommet som handlingsramme. Til forskjell fra de fleste andre steder og rom, er galleriet nokså nøytralt i utgangspunktet. Hvert nytt kunstprosjekt fyller galleriet med ...
  • Explorations in Craft Sciences 

   Almevik, Gunnar; Groth, Camilla; Westerlund, Tina (Chapter; Peer reviewed, 2022)
   The field of ‘Craft Sciences’ refers to research conducted across and within different craft subjects and academic contexts. This book aims to build on the breadth of topics, source material, methods, perspectives, and ...
  • Exploring craft practice in learning communities 

   Møller, Trine; Riis, Kirstine (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper presents an initial research project to explore what characterizes knowledge production in craft practice situated in an informal/neutral learning arena outside the education institution. The research project ...