• Evaluering av nettstøttet videreutdanning i sår for sykepleiere 

   Flo, Jill; Jensen, Liv Helene; Fagerström, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Krav om effektivitet og faglig forsvarlig praksis fordrer at sykepleiere vedvarende må opprettholde og fornye sine kunnskaper. Tilbud om etter- og videreutdanninger er avgjørende for å kunne realisere målet om livslang ...
  • Tilnærminger anvendt i nettverksgrupper for kompetanseutvikling i det palliative fagfeltet 

   Valen, Kristin; Ytrehus, Siri; Grov, Ellen Karine (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Background of the study: Palliative nursing requires specialized knowledge and skills to enable nurses facing complicated conditions and symptoms. Norwegian white papers recommend health services to take place close to the ...