• Refleksjonsgrupper i etikk: "Pusterom" eller læringsarena? 

      Tønnessen, Siri; Lillemoen, Lillian; Gjerberg, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Siden 2007 har HOD og KS satset store ressurser på prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving» i kommunale helse- og omsorgstjenester. Hensikten med prosjektet har vært å heve de ansattes etiske kompetanse, og ett av ...